AEO, Godkänd Ekonomisk Aktör

AEO, Godkänd Ekonomisk Aktör

Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar. Bland annat till effektiva logistikflöden vilket ger en ökad konkurrenskraft.

Vi kan hjälpa er med ansökan om AEO tillstånd, eller bara vara ett stöd i processen.

Kontakta oss eller ring oss på 073-393 90 96 för stöd i din tillståndsansökan eller vid behov av vägledning