Exportdeklaration

Exportdeklaration

Att exportera innebär att du skickar en vara till ett land utanför EU. Det kan vara i samband med försäljning, men även gåvor och andra försändelser kan räknas som export. Innan du exporterar är det viktigt att ta reda på om det finns några bestämmelser i mottagarlandet, dvs, importlandet, som du som exportör behöver ta hänsyn till. Exportdeklaration ska utfärdas för varje enskild export och lämnas in elektroniskt.

Kontakta oss eller ring oss på 073-393 90 96 för hjälp med din exportdeklaration