IMPORTDEKLARATION

Importdeklaration

Import innebär att du tar in en vara till den Europeiska unionen, EU, från ett land utanför EU. För att få använda eller sälja din vara vidare måste du förtulla den, vilket innebär att varan måste anmälas till fri omsättning. En importdeklaration lämnas in elektroniskt till Tullverket.

• Vi gör förenklad deklaration
• Vi utför dina tulldeklarationer efter hemtagning
• Vi utför dina direktförtullningar
• Vi utför dina omprövningar
• Vi erbjuder även efterkontroll av företagets importdeklarationer

Stämmer alla lämnade uppgifter till Tullverket?
Varukod, avgifter, valutakod osv.

Kontakta oss eller ring oss på 073-393 90 96 för hjälp med din importdeklaration