INTRASTATREDOVISNING

Intrastatredovisning

Köper eller säljer du varor inom EU kan du behöva lämna uppgifter om din handel till Statistiska centralbyrån, så kallad Intrastat. Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor.

 

Intrastatredovisningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Tullfokus sammanställer och lämnar dessa rapporter elektroniskt via IDEP.

 

Vi ombesörjer din Intrastatredovisning

Skicka dina verifikationer månadsvis till oss så tar vi hand om filöverföringen. Tullfokus kan även utbilda den personal som ska börja redovisa intrastat.

Kontakta oss eller ring oss på 073-393 90 96 för hjälp med din intrastatredovisning