Ursprungscertifikat

Ursprungscertifikat

  • För handel med vissa länder i världen kan tullkostnaden bli lägre om ni skickar med ett ursprungscertifikat, EUR1. 

Vi kan hjälpa dig med ett EUR1 certifikat.

  •  Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges, ett så kallat Certificate of Origin. Vi ombesörjer beställning av Certificate of origin via Handelskammaren.

  •   Vid din export till Turkiet kan mottagaren kräva att ett ATR följer sändningen.

Vi kan hjälpa dig med ett ATR certifikat.

Kontakta oss eller ring oss på 073-393 90 96 för hjälp med ursprungscertifikat