UTBILDNINGARNA VI ERBJUDER

Utbildning varukodsklassificering

Använder ert företag korrekta varukoder?

Vilka avgifter som ska betalas vid import av varor bestäms utifrån varornas varukod. Alla produkter som importeras eller exporteras behöver därför klassificeras med en varukod (HS-nummer) från Tulltaxan och utifrån varukoden kan alla avgifter kopplade till själva importen utläsas. Som importör eller exportör är det ditt ansvar att säkerställa att klassificeringen är korrekt och genom att t.ex. åberopa frihandelsavtal kan det finnas pengar att spara.

Denna kurs riktar sig till dig som exempelvis jobbar med klassificering på företaget eller vill lära dig mer om hur du går tillväga för att bestämma korrekt varukod.

Utbildning Exportdeklaration

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du fyller i en tulldeklaration. Utbildningen vänder sig till dig som funderar på eller har börjat att lämna exportdeklaration. Du behöver kanske mer vägledning med dina specifika exportdeklarationer.

Utbildningen tar ca 5 h och anpassas efter ditt företag.

Utbildning Tullvärde

Vid import till Sverige behöver du betala tull för de flesta varor och för att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans tullvärde. Du kommer att få en större förståelse för att tullvärde är en av grundpelarna vad gäller tull och tullavgifter.

 

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om tullvärde och hur man räknar ut detta. Vi tar upp vilka avgifter som ska ingå i ett tullvärde, och vilka som inte ska göra det. Du kommer i kursen få veta hur du går tillväga för att räkna ut ett tullvärde.

 

Efter kursen kommer du att känna till det mest grundläggande gällande tullvärde

Kontakta oss för att anmäla er till de kurser vi erbjuder

Tullfokus AB

Vitsippegatan 2, 271 50 Ystad

Org.nr: 556944-0505

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 Tullfokus - Ystad, Sweden